https://sugardaddymatch.net/nl/site-disclaimers/Disclaimers
Gelieerde openbaarmaking

SITE DISCLAIMERS

Door dit platform te bezoeken, accepteert u dat wij geen verantwoordelijkheid dragen voor:

  • Alle schade of verlies als gevolg van uw sitegebruik (inclusief degene die voortvloeit uit uw ervaring op dit platform of ervaringen die voortkomen uit verbindingen die op het platform zijn gemaakt) of acties van leden op deze site (inclusief emotioneel leed, persoonlijk letsel of overlijden).
  • Welke ervaring u opdoet bij het bezoeken van dit platform en de resultaten van uw interacties, bedoeld of geheel onvoorzien.
  • Eventuele problemen met de internetverbinding die kunnen leiden tot een slechte gebruikerservaring of het onjuist laden van de site-onderdelen.

Het zou helpen als u zich ervan bewust blijft dat:

  • De verantwoordelijkheid voor het gebruik van enig onderdeel van dit platform of het downloaden van de inhoud ervan ligt uitsluitend bij jou. U draagt de verantwoordelijkheid en ontslaat ons platform van de verantwoordelijkheid in verband met eventuele datalekken, computerstoringen of bugs.
  • Dit platform is uitsluitend bedoeld voor amusementsdoeleinden. De inhoud ervan is niet bedoeld om te worden gebruikt voor het verspreiden van haat, chantage of het bereiken van andere illegale doelen.
  • Onze verantwoordelijkheid jegens gebruikers is als zodanig beperkt tot het bedrag dat door elk afzonderlijk lid wordt betaald voor de diensten die zij verwachten. Elke sitebezoeker stemt ermee in dat alle claims die ze maken over dit platform of deze service binnen een jaar na het ontstaan van de claim moeten worden ingediend, ongeacht het tegendeel.

Informatie Betrouwbaarheid van de inhoud die door de site wordt geleverd

Terwijl we verschillende datingservices analyseren, hun tarieven in overweging nemen en onze tests uitvoeren, doen we er alles aan om gebruikers het meest actuele materiaal te bieden en alleen relevante details met hen te delen. We proberen elk misverstand uit de wereld te helpen en omissies zo snel mogelijk te corrigeren. Ons team analyseert een flink aantal bronnen om in elke review diverse data te verwerken en we voeren altijd een praktijktest uit om tot een eerlijke conclusie te komen. Als gevolg hiervan kunnen we niet garanderen dat alle materialen die we plaatsen perfect zijn en geen fouten bevatten. We staan klaar om de verantwoordelijkheid te dragen voor eventuele omissies en fouten die u op ons platform opmerkt.

U dient dit platform dus alleen als een algemene informatiedienst te beschouwen en tweemaal de informatie over de site die u interesseert, rechtstreeks in de primaire bron te controleren. Het zou helpen als u alert blijft op uw acties op de site en de manier waarop u de hier verkregen informatie benadert. Sugardaddymatch.net draagt geen verantwoordelijkheid voor uw acties die worden ondernomen onder invloed van het gebruik van dit platform.